Dorosłe Dzieci Alkoholików, czyli DDA

Dorosłymi Dziećmi Alkoholików nazywamy osoby, które dorastały w rodzinie z problemem alkoholowym, co doprowadziło u nich do wystąpienia objawów współuzależnienia (każdy bowiem, kto żył, lub żyje w rodzinie gdzie kiedykolwiek nadużywano alkoholu, jest uzależniony, podobnie jak sam alkoholik). Stres związany z życiem w „alkoholowej rodzinie” odczuwają wszyscy jej członkowie – najciężej dotyka on jednak dzieci, dlatego też dzieci wykształcają one w sobie cechy ułatwiające egzystowanie w rodzinie z alkoholowym problemem. Jednocześnie jednak te cechy utrudniają ich życie z innymi ludźmi. Syndrom współuzależnienia nazywa się też wymiennie ko-alkoholizmem, bądź para-alkoholizmem. Nie oznacza to bynajmniej, że osoba z tym syndromem musi pić alkohol, bo może być przez całe życie abstynentem, a mimo to chorować na ko-alkoholizm.

Symptomy tej „rodzinnej choroby” są przeróżne, najczęściej występujące to:

  • ucieczka w świat iluzji
  • zachowania kompulsywne
  • obniżone poczucie własnej wartości
  • wypieranie uczuć i/lub nie odróżnianie ich (np. litości od miłości)
  • poczucie izolacji wynikające z trudności w kontaktach z ludźmi
  • potrzeba bycia ofiarą (np. wiązanie się z alkoholikami)
  • nadmierna odpowiedzialność
  • strach przed krytyką i osądzaniem (za to krytykowanie i osądzanie innych)
  • osobowość zależna (strach przed odrzuceniem)

Terapia uzależnień od alkoholu powinna zatem dotyczyć każdego członka rodziny. Leczenie alkoholizmu u osób współuzależnionych od alkoholu, jest tak samo ważne - rodzina i bliscy często potrzebują fachowej pomocy w celu odzyskana psychicznej równowagi. Podobnie jednak jak w przypadku alkoholików, pierwszym krokiem do „wyzdrowienia” Dorosłych Dzieci Alkoholików jest przede wszystkim uświadomienie sobie problemu.